Wandervogel / work in progress

small scene
Sa 09 December
17:00
2023
CZ|40 [min]
gallery

„Moji rakev by mělo nést šest našich nejlepších a nejkrásnějších mladých mužů. Nech mě s nimi o samotě hodinu nebo noc, než budu muset jít. Pokud budu stále mezi nimi, pak budu vědět, že jsem stále naživu, i když je mé tělo mrtvé." (Z poslední vůle Heinze Ruthy)

Dnes téměř zapomenutý Heinz Rutha byl vycházející hvězdou Sudetoněmecké strany, Konrad Henlein ho dokonce určil za svého ministra zahraničí. Jeho osobním projektem bylo vytvoření elitní skupiny mladých chlapců, která by pomohla založit samostatný sudetoněmecký stát. Tato myšlenka se poprvé zhmotnila, když Rutha vedl jednu ze sudetských buněk mládežnického hnutí Wandervogel, ze které později odešel do Turnverbund. V roce 1937 byl Rutha (pravděpodobně na politickou objednávku) obviněn z homosexuality a obtěžování adolescentů. Výsledný skandál vedl k Ruthově zatčení a následné sebevraždě ve vězeňské cele. Ruthův životní příběh odhaluje tabuizované téma homoerotických vztahů v mládežnických hnutích. Ve spojení s nacionalistickou ideologií vrhá nové světlo na tuto nezpracovanou kapitolu česko-německých dějin.

Divadelní projekt je založen na výzkumu britského historika Marka Cornwalla, který z velké části shrnul v knize Čertova stěna, jež svým názvem odkazuje na geomorfologický útvar v českém pohraničí, který měl oddělit Čechy od Němců. Jakoby se příběh o soužití dvou národů mohl odečítat z krajiny.

Prezentace je součástí projektu Krajiny vnitřní a vnější, který zkoumá vztah krajiny a ideologie. Inspiraci si bere jak z historického výzkumu proměn společenského chápání krajiny, její funkce i estetiky, tak z uměleckých děl zachycující krajinu. V průběhu zkoumání jsme narazili právě na příběh Heinze Ruthy, předního sudetoněmeckého politika žijícího v okolí České Lípy.

Režisér Jan Mocek připravil work in progres ve spolupráci s berlínským vizuálním umělcem a hudebníkem Matthiasem Hesselbacherem. Na projektu spolupracovali: Tinka Avramova, Irina Andreeva, Arsenyj Mikhailov, Matouš Hekela, Táňa Švehlová, Robin Seidl, Martin Vála, Zuzana Šlechtová. Premiéra projektu se uskuteční na podzim 2024 v Alfredu ve dvoře.

Projekt se uskutečňuje za podpory Ministerstvo Kultury České Republiky, Národního plánu obnovy a Evropské Unie – Next Generation.