Contact

Alfred ve dvoře
Františka Křížka 495/36
170 00 Praha 7 —Holešovice
divadlo@alfredvedvore.cz
tel: [+420] 775 186 860
Box-office: [+420] 775 186 460
Address:
[invoice address]:
MOTUS, z.s.
Veverkova 721/28
170 00 Praha 7 - Holešovice

e-mail: divadlo@alfredvedvore.cz
t: [+420] 233 376 985

MOTUS, z.s.
zapsaný u Městského soudu Praha,
oddíl L, vložka 11671
IČ: 26527120
DIČ: Cz26527120
[není plátcem DPH]

bank account:
Česká spořitelna, a.s.,
č. ú.: 131908369 / 0800
IBAN: Cz12 0800 0000 0001 3190 8369
BIC (SWIFT): GIBACzPX
TRANSPORT:
tram:
1 | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 26
stops:
① Strossmayerovo náměstí
② Kamenická
③ Veletržní
Subway: C [Vltavská]
Františka Křížka 495/36, Praha 7