KULATÝ STŮL: LOUTKOVÉ DIVADLO PRO DOSPĚLÉ? (duplicate)

LOUTEX
We 13 March
17:30
2024
CZ|120 [min]
gallery

Kulatý stůl Loutexu představuje otevřený diskuzní prostor zaměřený na problematiku loutkového divadla pro dospělé. Moderovat bude Karolina Plicková.

Festival Loutex navazuje na přehlídku loutkové tvorby pro dospělé, uváděnou poslední dvě sezóny v divadle Alfred ve dvoře. Jejím cílem bylo mapovat a podporovat novou původní loutkovou tvorbu pro dospělé, která někdy zůstává ve stínu tvorby pro děti. Loutkové divadlo není a nikdy nebylo pouhou zábavou pro děti. Také svět dospělých je v rámci žánru kontinuálně objevován a přetvářen, vznikají mnohé zajímavé experimenty a pokusy s ohledáváním jeho hranic, ačkoliv jsou vzácné a nepříliš k vidění. Mnohdy jde jen o jednorázové projekty, zčásti možná proto, že loutkové divadlo pro dospělé nemá žádnou stálou platformu. Festival Loutex nabízí alespoň malý prostor ke zkoumání těchto okrajových oblastí loutkové tvorby.

Kulatý stůl navazuje na interní diskuzní platformu Setkají se tvůrci, která se věnuje specifickým otázkám souvisejících s uměleckým provozem v divadle Alfred ve dvoře. Kulatý stůl je vymezen tématem "loutková tvorba pro dospělé", jinak je zcela otevřeným prostorem pro svobodné přemýšlení a sdílení.     

České loutkářství je od 1. prosince 2016 zapsáno na Seznamu nehmotného dědictví UNESCO. V této souvislosti bychom si přáli, aby loutková tvorba byla vnímána v celé své šíři a komplexnosti, a aby se její žitá tradice neomezovala pouze na pohádky pro děti.