POKOJ VÁM

Hana Voříšková
CZ|30 [min]
galerie

Docela malá loutková stínohra o narození Ježíše Krista, doprovázená vánočními písněmi z Moravy a Slezska a prokládaná čtením z Lukášova a Matoušova evangelia Bible kralické.

Hana Voříšková
Výtvarnice, příležitostná loutkoherečka, provozovatelka divadelně-písničkových automatů a učitelka výtvarného oboru na Základní umělecké škole v Chocni. O víkendech a prázdninách cestuje po českých a moravských krajích se svými malými a ještě menšími loutkovými divadly. Zvána je stejně na slovutné divadelní festivaly jako do rodin, kde vystupuje při oslavách narozenin, o Vánocích apod. Jejím specifickým loutkářským žánrem jsou divadelně-písničkové automaty. Po technické stránce jsou inspirovány automaty na jízdenky či třeba kávu. Proto je jejich součástí i otvor na vhození patřičné mince, kterýmžto aktem se automat uvádí do chodu. Tato divadla jsou určena pro jednoho až dva diváky. Jednotlivá představení trvají několik málo minut. Velká představení Hany Voříškové dosahují i půlhodinové délky. K jejím výtvarně-divadelním dílům patří též pohyblivé knížky či samoobslužná loutková divadla.