Historie

V roce 1997 Divadlo mimů Alfred ve dvoře vybudoval mim, choreograf, režisér a pedagog prof. Ctibor Turba. Během dvou let provozu zde vzniklo jedenáct inscenací, které byly uvedeny na mnoha zahraničních festivalech. V divadle hostovala řada zahraničních souborů. V březnu 2001 se prof. Ctibor Turba rozhodl vzdát uměleckého a organizačního vedení divadla a jeho prostor pronajal zapsanému spolku Motus.

Stavba divadla, realizovaná Metrostavem a.s. probíhala v letech 1996 a 1997. Autory budovy jsou akad. arch. Jindřich Smetana a ing. arch. Tomáš Kulík. Budova má charakter zahradního divadelního pavilonu, díky svému vzezření bývá označována také jako „železný fotoaparát“. Koncept stupňovitě řazených portálů, propojených prosklenými pásy, zajišťuje optimální geometrii vnitřního prostoru a také koresponduje s parkovou úpravou dvora.

Divadlo Alfred ve dvoře je jedním z mála nových divadel, postavených ve 20. století v Praze a jediným divadlem po roce 1989, jehož stavbu podpořilo hlavní město Praha. Divadlo bylo oceněno cenou Grand prix Obce architektů ‘98 v kategorii Novostavba.