WHAT LIES BESIDE THE HATE

Arandia, Huber, Brechmann, Wallbrecher
malá scéna
18 září
20:00
2020
zrušeno
malá scéna
Čt 17 září
20:00
2020
zrušeno
EN|45 [min]
galerie

Hannah Arendt popisuje lidské srdce jako “místo temnoty”, neviditelný a nedotknutelný prostor (utajený nejen před ostatními, ale i námi), kde vedle negativních emocí jako je hněv, závist a nenávist vzniká taky radost, štěstí a láska. Všechny tyto pocity jsou nutně skryté “v temnotě”, neznámé, překryté vrstvami zvyku. V souladu s myšlenkami Arendtové se umělěcký kolektiv snaží dát prostor osobnímu, intimnímu, neslyšenému, neznámému a neprůhlednému, onomu mezi - mezi lidským/nelidským/objektem.

What lies beside the hate zve publikum, aby se uvelebilo v křesle hned vedle našeho vlastního “místa temnoty".

Performance začala jako výzkumný projekt s jednoduchou, ale ve svých důsledcích závažnou otázkou: “Jaký je náš vztah k nenávisti?” Skrze práci s “nenáviděnými” objekty a příběhy s nimi spjatými začala performance odhalovat konkrétní vztahy mezi osobním rozměrem nenávisti, hněvu a strachu a jejich anonymními, odosobněnými protějšky. Závěrečná performance vytváří prostor pro dosud neslyšené příběhy, které tvůrci během své cesty zaznamenaly, pro odhalené momenty hněvu a také místo pro objekty a asociace, které se vyjeví až ve spolupráci s diváky.

What lies beside the hate se táže: Jak můžeme komunikovat o něčem tak nehmatatelném na společenském úrovni? Není možné nebo přímo nutné se s našimi vlastními nenávistnými pocity vypořádávat kreativním způsobem? Jak čím dál citelnější přítomnost nenávistných projevů (“hate speech”), ale taky digitálních forem nenávisti (trollů, shitstormů, kybermobingu) ovlivňuje náš společný život v evropské společnosti? Jde mezi osobní a odosobněnou nenávistí najít nějaká spojení? Nešlo by nějak násilí “znovuzosobnit” a přetavit ho v politické gesto?

Výzkum & performance: Carolina Arandia, Laura Brechmann, Maria Huber
Scénografie a kostýmy: Rosa Wallbrecher
Dramaturgická konzultace: Lea König

Mezinárodní feministický kolektiv pracuje na hraně mezi objektovým divadlem, sdílenou performancí a choreografií. Jeho členky v roce 2017 do Prahy přivedl společný zájem o kolaborativní performance a studia objektů, a od té doby tvoří společně. Objektům kladou otázky, kreativně a diskurzivně pracují jak s nimi, tak skrze ně. Tato metoda se stala jejich nejdůležitějším nástrojem pro zkoumání možných odpovědí na sociologické, filozofické a emocionální aspekty aktuálních událostí. Ve svých performancích se snaží vytvořit intimní zážitek a zanechat v každém divákovi dlouhotrvající a silný smyslový dojem.

Práce kolektivu byly součástí několika mezinárodních divadelních festivalů a byly předvedeny v mnoha českých i německých institucích zaměřených na performativní umění. V současnosti tvoří za podpory Česko-německého fondu budoucnosti na základě spolupráce s Prostorem 39 v Praze a Westflügel v Lipsku.

 

Za podporu děkujeme: Czech German Future Fund, Hessische Theater Akademie, Alfred V Dvoře, CrossAttic, Prostor39, Westflügel Leipzig, Kulturamt Gießen, Expeditionen Festival, Bazaar Festival

Podpořili / Poděkování: Česko-německý fond budoucnosti, Hessische Theater Akademie, Alfred ve dvoře, CrossAttic, Prostor39, Westflügel Leipzig, Kulturamt Gießen, Expeditionen Festival, Bazaar Festival