UNTITLED

Peter Gonda a kol.
Čt 29 říjen
20:00
2020
zrušeno
St 28 říjen
20:00
2020
zrušeno
CZ + SK|60 [min]
galerie

"V rámci príprav na predstavenie "Šesť príbehov o vzniku a zániku" pre Petrohradská Kolektiv sme sa s hudobníkom Michalom Cábom, a developermi Petrom Houškom a Samuelom Michalíkom pokúšali rozohrať akúsi neľudskú performatívnu rovinu na divadle tým, že sme rôznymi spôsobmi experimentovali s algoritmami strojového učenia, rozpoznávania vzorov, generovania hudby, hlasu a obrazu. Naším cielom bolo použiť tieto algoritmy ako partnera do živej improvizácie na scéne, prípadne ako súčasť akéhosi divadla algoritmického objektu, kde sa nerozohráva fyzický objekt, ale kód bežiaci v operačnej pamäti počítača. Celá táto rovina sa však do Šiestich príbehov nevošla. Zaumienili sme si v našom výskume pokračovať v ďalšom predstavení. Do divadla Alfred by sme preto radi priniesli predstavenie, ktoré má vychádzať z jednoduchej premisy – pokusu použiť stroj ako improvizačný nástroj, ktorého proťajškom na javisku má byť skupina dobrovoľníkov. Do sociálnej skulptúry, ktorú počas skušania a repríz predstavení s nehercami tvoríme, chceme zatiahnúť aj stroj. Ako východisko na ďalšiu prácu nám má slúžiť ponor do histórie automatizácie, od jej mechanických začiatkov až po súčasnu asembláž kódu, robotov a ľudí (nielen) na pracovisku." Peter Gonda

Peter Gonda
Ukončil štúdium réžie KALD DAMU u pedagógov Jiřího Adámka, Dávida Jařába a Miroslava Krobota. Vo svojej divadelnej sa zameriava na hľadanie post-dramatických inscenačných foriem často v spolupráci s nehercom. Žije v Prahe, kde je súčasťou audio-vizuálneho improvizačného telesa Kolektiv. S radou spolupracovníkov realizoval viacero divadelných hier: Sarajevo (2013) uvedené v rámci festivalu Next Wave 2013 v Brne, SION (2016) uvedené v pražskom divadle Alta a inscenácie Endgame (2012), Neklid (2014), Posledný prípad Detektíva Konečníka (2015) a Peklo je taky jenom sauna (2016). Jeho poslednými produkciami boli predstavenie Rilato (2017) zinscenované na zákazku slovenského divadelného festivalu
Kiosk na Stanici Žilina-Záriečie, performatívna skica Clay (Atény, 2018), predstavenia ATISMIA (2018) a Šesť príbehov o vzniku a zániku (2019) realizované pre umelecké centrum Petrohradská kolektív v Prahe a GND BOLKA 10080 pre združenie Batyskaf v Bratislave.

Matěj Sýkora
Vyštudoval scénografiu na JAMU. Amatérsky kunsthistorik, reštaurátor, muzejní inštalátor a filmový rekvizitár. Za sebou má scénické a kostýmové spolupráce s divadlami D’EPOG, Na zábradlí, Švandovým divadlom, Divadlom Letí, D 21, Divadlom Husa na provázku, MeetFactory, Feste, Reduta, Tramtárie, Líšen, Studio Dům, Continuo, HaDivadlo alebo s Strašnickým divadlom. S Petrom Gondom pracoval na inscenáciách
SION (2016), Rilato (2017) a Šesť príbehov o vzniku a zániku (2019).

Michal Cáb
Zaoberá sa hudobnou improvizáciou, programovaním syntetizátorov a zvukovými inštaláciami. Vyštudoval teológiu a postgraduálne Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Vo svojej umeleckej praxi sa zaoberá hlavne problematikou programovacích jazykov ako základných vyjadrovacích prostriedkov dnešného umelca. Realizoval radu hudobných spolupráci pre divadelné predstavenia a výstavné projekty. S Gondom pracoval na
inscenáciách Endgame (2012), Sarajevo (2013), Neklid (2014), Peklo je taky jenom sauna (2016), ATISMIA (2018) a Šesť príbehov o vzniku a zániku (2019).