REALITY SURFING

nonverbální|60 [min]
galerie

Reality Surfing je vizuální performance, která divákům nabízí alternativní model soužití lidí a neživých entit. Objevuje nové vztahy mezi předměty denní potřeby skrze jejich materialitu a přítomnost ve společném prostoru, ve kterém objekty nabývají hodnoty rovnocenné s lidskými těly. Scénografie zde vytváří systém, který funguje podle svých vlastních pravidel. Slouží a vyžaduje servis; pohlcuje a vydává; jeho geometrie je nesmyslná stejně jako destruktivní pocity. Autorky zvou diváky k prožití alternativního modelu soužití lidí a neživých bytostí a k surfování do nové reality vytvořené ve spolupráci s houbami, pomeranči, stroji, duchy a dalšími nečekanými entitami.

Každý z nás si z dostupných věcí a znalostí sestavuje svůj vlastní malý svět,  ochrannou zeď proti větru vystavěnou z náhodných fragmetů reality. Když zeď spadne, ocitáme se ve vyprahlé krajině, ve které se zřícené fragmenty spojují v nová stvoření. Přijmeme-li podmínky nového světa, můžeme zde surfovat od lepenkové krabice k delfíní ploutvi. Zažijeme okamžiky entropie a svobody, bez ohledu na to, zda jsme zavření, izolovaní od světa, nebo ve svém dobře známém prostředí.

Připravily PYL: Světlana Silič, Maria Komarova, Anna Romanova, Theresa Schrezenmeir
Performují: Světlana Silič, Maria Komarova
Hudba: Theresa Schrezenmeir
Dramaturgické konzultace: Cristina Maldonado
Produkce: Judita Císařová

Premiérová uvedení
Praha: 7. 10. 2021, Alfred ve dvoře
Brno: 18. 11. 2021, OC Dornych Spolupráce: MOTUS – Alfred ve dvoře, Terén

PYL (Světlana Silič, Maria Komarova, Anna Romanova, Theresa Schrezenmeir) je mezinárodní kolektiv umělkyň, které společně tvoří v oblasti postdramatického divadla, výtvarného umění, zvuku a intermedií. Jejich praxe zkoumá hranice antropocentrického vnímání v dialogu s objekty a ironickými pokusy o uchopení ne-lidského děje. Uplatňováním metod DIY, recyklace a principů kompilace skupina rozvíjí vlastní vizuální jazyk, který rozšiřuje významy scénografie daleko za hranice divadelního jeviště. Jejich díla posouvají kulturní kódy, kontexty a původ běžných věcí a zároveň proměňují předměty v bytosti a bytosti v předměty. Citlivost vůči každodennosti, sdílení okamžiků a osobních zkušeností nelineárním a hravým způsobem přenášejí na asociativní přístup skupiny k procesu coworkingu.

Poděkování: Sodja Zupanc-Lotker, Tomáš Procházka, Lukáš Jiřička, Andrey Dabrakou, Michal Mitro, CEDIT.

Podpořili: hlavní město Praha, Ministerstvo kultury České republiky, statutární město Brno, Státní fond kultury České republiky, MČ Praha 7 / Art District 7, DAMU

PQ+ je doprovodný program festivalu Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru pro prezentaci současné české scénografické a divadelní tvorby mezinárodnímu odbornému publiku.

Projekt PQ+ organizuje PerformCzech / Institut umění - Divadelní ústav ve spolupráci s PQ a je spolufinancován z Národního plánu obnovy, NextGenerationEU.


 

foto: Martin Špelda
foto: Martin Špelda
foto: Martin Špelda
foto: Martin Špelda