NANO STEPS - INTO THE LAB

Trial & Theatre
EN|50 [min]
galerie

VAROVÁNÍ: V představení se objevují blikající světlo a vysokofrekvenční zvuky.

Setkání pod mikroskopem. Trial & Theatre rozšiřuje měřítka scénického umění a představuje nejmenší loutkové divadlo na světě.

Nano Steps - Into the lab zve diváky do sklepní laboratoře, kde právě probíhají fyzikální pokusy. Výzkum, který budeme sledovat je nepředvídatelný a má svůj vlastní čas i směřování. Pouhým okem nelze přehlédnout miniaturní mikročástice, dokud se nám jejich svět neotevře pomocí mikroskopů a dalších speciálních přístrojů. Mikročástice, všechno vědecké vybavení i samotné publikum zde mají vliv na výsledek experimentu. Každé představení je položenou otázkou. Má nám mikroskopický svět co říci? Může nás zrnko písku uslyšet?

Trial & Theatre je nový performační kolektiv, který se soustředí na experimenty a konceptuální přístup k loutkovému divadlu. Nano Steps je jejich prvním vstupem do světa fyziky a materiálových věd a zároveň první ze série inscenací. Cílem skupiny je svobodný a neokázalý výzkumný proces, ve kterém se střetávají světy vědy a loutkářství a jejich hranice se částečně stírají.

Nano Steps je série inscenací vycházející z probíhajícího uměleckého výzkumu, na jehož počátku stála otázka: Jak by mohla vypadat nejmenší loutka na světě? Trial & Theatre se oddali nepředvídatelnému a menadrujícímu výzkumnému procesu, během něhož kontaktovali světoznámé profesory a navštívili Cornellovu univerzitu, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, univerzitu v New Yorku, Fyzikální ústav Akademie věd ČR a laboratoře Aalto University ve Finsku. Nano Steps je pestrým mixem vědeckého a objektového divadla, představuje nové loutkářské techniky využívající mikroskopy, vypůjčené přímo z probíhajícího výzkumu v aplikované fyzice a zároveň klade otázky o povaze výzkumu, vytváření znalostí a
věcech a činnostech, na kterých se tyto přístroje podílejí. Premiéra prvního projektu ze série Nano Steps, nazvaného A Particle Performance ve finském Městském divadle v Helsinkách, zaznamenala obrovský divácký i kritický úspěch. Druhý výsledek výzkumu  Into the Lab bude mít premiéru v divadle Alfred ve dvoře v dubnu 2024 a poté bude pokračovat v turné po Finsku.

Režie: Aati Hanikka
Dramaturgie: Iiris Syrjä
Sound design/hudba: Valtteri Alanen
Hraje: En Ping Yu
Light design: Jere Suontausta
Spolupracovníci: Aura of Puppets, Akademie věd ČR, Cornell University (Ithaca, New York), Aalto-yliopisto (Helsinki), Alfred ve Dvoře a Studio Alta
 

Projekt podpořili Finnish Cultural Foundation, Arts Promotion Finland, Aura of Puppets a Samuel Huber’s Art Foundation.

Činnost divadla Alfred ve dvoře podporují hlavní město Praha, Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, MČ Praha 7 - Art District.

foto: Michael Lozano.
foto: Michael Lozano.
foto: Michael Lozano.
foto: Michael Lozano.