HRA NA KRBÍKY

Lenka Kerdová, Eliška Perglerová
So 13 červen
18:00
2020
12 červen
18:00
2020
CZ or EN|180 [min]
galerie

krbík = výraz údajně hojně rozšířený na Jižní Moravě označující neplatný hod či nečitelný výsledek akce, něco mezního a nedefinovatelného

hra = svými vlastními pravidly ohraničená časoprostorová událost s proměnlivým počtem účastníků, jejímž obtížně definovatelným procesuálním cílem je spolu-účast na tvůrčím aktu

Krbíky jakožto kultické objekty s magickou mocí. Náhoda a intuitivní průvodčí. Ovčí vlna vmotaná do zrn a škrábanců 16 mm. Mocná zvuková složka na pozadí ještě mocnějšího ultramarínu. Ani divadelní představení, ani performance, ani film, ani umělecké dílo. Hra na krbíky navazuje svými mýtickými kořeny, tentokráte odvozenými z prastarých východních kultur (od Beskyd až po Japonsko), na společně utvářené performativní události jako byly Contemplative Rules (2017) či Justin Time (2018).

Jednotlivé hry jsou určené pro jednoho „diváka“ a budou trvat přibližně 10 minut. Celkový časový rámec pro repetice bude 2 - 3 hodiny. Každý může hrát vícekrát. Večer bude završen premiérovým performativně-zvukovým koncertem kapely Pily (cca od 20h). Mezičasy jsou určené pro rozhovory se všemi-tvůrci.

Účinkují: Lenka Kerdová, Eliška Perglerová, Vojtěch Klinger

Lenka Kerdová vystudovala malbu na AVU a dějiny umění na FF UK. V posledních letech se ve své volné tvorbě věnuje kromě média malby také analogové fotografii a filmu. Dlouhodobě ji zajímají mezi-prostory a mezní prostory, což se projevuje i v práci s různými médii. Procesuálnost a nepředvídatelnost výsledku je základem jejího přístupu. Především ve spoluvytvářených dílech pracuje s performativním výrazem a zvukem. Od roku 2017 pravidelně spolupracuje s Eliškou Perglerovou. Kromě volné tvorby se věnuje vědecké a pedagogické činnosti. Spolupracuje s VŠUP a NGP.   

Eliška Perglerová vystudovala sochařství a monumentální tvorbu na AVU. Ve své tvůrčí práci se pohybuje mezi sochou, instalací, performance či happeningem. Vytrvale se věnuje rozličným průzkumům úzkostí, osobních strachů, ale také otázce koncentrace. V roce 2016 založila s Ivetou Čermákovou Galerii Jedna hodina. Od roku 2017 pravidelně spolupracuje s Lenkou Kerdovou. Perglerová se také věnuje záchraně starých věcí, hledání pokladů a výrobě experimentálního vína.