GRUNT: kronika lidové krutosti

v češtině|55 [min]
galerie

Mrazem a vánicí putujeme po opuštěných staveních a hledáme zbytky zdrojů tepla. V dobře zásobené chalupě je dost dřeva a kamna. Zde se usadíme, zde budeme chvíli žít.

K rozmachu chalupaření dopomohl fakt, že po druhé světové válce zůstalo v pohraniční mnoho opuštěných německých usedlostí, které chalupáři zachránili před destrukcí. Fenomén tzv. druhého bydlení nahradil původní baráčníky a chalupníky, ale něco z jejich dědictví zůstává ve vymrzlých zdech, v zazděném sklepě, v temné kůlně na palivové dřevo, v zatuchlém oblečení, které na chalupě nosíme. Objekt tak rozlehlý jako chalupa, rozlehlý svou plochou hmotnou i plochou časovou, nutně obsahuje tajemství a mýty. Některé jsou sdělitelné slovy, jiné jsou uložené v pozůstalostech a předmětech, které chalupu obývají. Člověk podléhá vlivu svého okolí, v tomto případě se z něj stává chalupář a zapisuje se do místní kroniky. Jako její součást, jako románová postava, bude nahlížen ostatními chalupáři – současnými, budoucími a s těmi minulými bude měřen. Tento druhotný svět, který autoři vytvářejí obsahuje množství jejich rodinných vzpomínek, které se vzájemně mísí a překrucují, pletou a proplétají se s historickými událostmi až nakonec dostávají podobu surrealistického jevištního obrazu prostého času. 

Připravili: Adam Páník, Tereza Havlová, Veronika Traburová, Františka Jesenská, Boris Jedinák
Poděkování: Tomáš Procházka, Maria Cavina, Adam Pospíšil, Robert Smolík, Ewan McLaren

Premiéra: 28. 5. 2022, Alfred ve dvoře, Praha

Musaši Entertainment Company je zábavní společnost zabývající se autorským divadlem, audiotvorbou, řezbářstvím, výrobou hudebních nástrojů, hubkařením a dalšími tradičními řemesly. Ustavujícím aktem se stalo uvedení psychedelické loutkové inscenace Entomologious (2020), poté následovaly výpady do výtvarné sféry a celovečerní butó-klaunerie Teď když mám dům spálený na popel, vidím lépe na měsíc (2021). Zakládajícími členy jsou Adam Páník a Tereza Havlová.

Podpořili: hlavní město Praha, Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 7 - Art District, DAMU, Bazaar Festival