APPROXIMATE

Lucie Páchová
Út 13 září
20:00
vstupenky
CZ|35 [min]
galerie

Experimentální opera.

Přiblížit se, vzdálit se. V prostoru, zvuku, světle, významu. Přiblížit se na hranu smyslového požitku, vzdálit se prahu rozumového vnímání. Na kolik je pro nás blízké či intimní slyšet lidský hlas, jak moc se nám může přiblížit a lze jej vnímat jako objekt? Lidský hlas odtržený od zdroje, zbavený těla, zhmotněný ve zvuku, světle, v objektu, v bubnu, v reproduktoru či v rádiu, jež mu propůjčují jiný tvar. Komorní opera Approximate si pohrává s návyky vnímání a smyslové percepce. Hlas tu vstupuje do přesně rytmizovaného dialogu nejen s nástroji, ale stejně tak se světlem, pohybem, projekcí, objekty či s prostorem. Kolektivní proces tvorby spojí výrazné inscenátory a hudebnice z Česka, Slovinska a Německa.

Hudba, režijní spolupráce: Lucie Páchová
Scénografie, kostýmy: Jana Nunčič
Sound-design, režijní spolupráce: Theresa Schrezenmeir
Light design, režijní spolupráce: Jan Neugebauer
Vizuální spolupráce: Klaas Boelen
Účinkují: Lucie Páchová (hlas, objekty), Jana Vondrů (hlas, objekty), Anežka Nováková (bicí nástroje, hlas), Kristýna Švihálková (bicí nástroje, hlas)

Premiéra: 28.6.2022, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava.

Lucie Páchová se během studia oboru multimediální kompozice na Hudební fakultě JAMU věnovala tvorbě audiovizuálních projektů na pomezí divadla, filmu a zvukové instalace ( inscenace Z alb,  ZeZásuvek, experimentální opera Orisstrea). Na téže instituci nyní dokončuje doktorská studia kompozice, v rámci nichž se zaměřuje na téma živě řízené improvizace. V roce 2011 založila kvintet Talaqpo, se kterým interpretuje své vlastní skladby inspirované pobyty v Asii a v Africe. Skládá také pro jazzové orchestry (Concept Art Orchestra, JazzDock Orchestra) či pro komorní uskupení (Arará, Love_me, Dunami ens., Paliome, Jungle Debris), ve kterých sama často figuruje jako vokalistka. Spolupracuje s divadlem Continuo, Pražským improvizačním orchestrem, souborem Stratocluster, dále například s Ivanem Palackým, Petrem Grahamem, Davidem Danelem, Gaspardem Beckem či s Eliou Moretti. Během sound-art rezidencí v A4 v Bratislavě a v Nové synagoze v Žilině vytvořila zvukové instalace Imaginary garden a Voisphere, ve kterých se zabývala fyzickou zkušeností zvuku, hlasu a prostoru. Absolvovala také tvůrčí hudební rezidence v USA (OneBeat), Bulharsku či Polsku. Mezi její poslední počiny patří mimo jiné vokální skladba Voissage pro Radioateliér Českého rozhlasu. Věnuje se také edukativní a organizační činnosti, kdy se zaměřuje na různé přístupy k hlasu a rozvíjení kolektivní improvizace.