8 MM / 16 MM SK

Marek Šulík a kol.
SK|70 [min]
galerie

Stretnutie priateľov a priaznivcov ozajstného filmu, poriadané každý druhý mesiac pod názvom 8mm/16mm, prebehne pod kurátorským dohľadom Marka Šulíka, režiséra, producenta a bádateľa, pedagóga na bratislavské VŠMU a zakladateľa projektu Rodinnéarchívy.sk.

Cieľom projektu Rodinné archívy je zhromažďovanie, digitalizácia a katalogizácia amatérskych filmových záznamov, které boli natočené v priebehu minulého storočia na území Slovenska a ich sprístupnenie odborné verejnosti ( tvorcovia filmov, vedci zaoberajúcimi sa spoločenskou históriou, ľudským postavením, atd.) Amatérske záznamy často obsahujú informácie, sú zaujímavé nielen pre členov rodiny, ale aj pre filmy, sociológov, historikov. Zaznamenávajú totiž život v našej spoločnosti z osobného pohľadu, zbaveného nánosov ideológie a propagandy.

Od roku 2005 sa podarilo zozbierať približne 1000 hodín rôznorodých záznamov. Marek Šulík prevedie diváky svetom slovenského amatérskeho a rodinného filmu, za prispení umelcov z iniciatívy Banská Štiavnica, ktorí poskytnú ďalšie filmové skvosty, slovenské instruktážné filmy na 16mm filmu.

http://www.rodinnearchivy.sk
http://www.banskastanica.sk/c/home/