SLYŠET HORY

Vavřinec Němec
nonverbální|30 [min]
galerie

Cesty do hor. Čas, ve kterém se odevzdávám krajině a kdy plně závisím na rozmarech počasí. Myšlenky se při chůzi koncentrují, mysl se rozjasňuje, duše očišťuje.

Slyšet hory je scénografická instalace a meditativní zážitek pro jednotlivce, či skupinu dvou, za zvuků hor, vody, lesa a větru. Utváří ji komponované prostředí inspirované horskými náladami, které doprovází terénní zvukové nahrávky a diapozitivní fotografie ze Šumavy. Na třicet minut se můžete ztratit v mlze, nechat obklopit živly a oddat se osobní kontemplaci. 

Projekt vznikal na podzim roku 2020, kdy Vavřinec Němec podnikl několik cest na Šumavu za účelem zaznamenání krajiny pomocí zvuku. Během cest vzniklo kromě několika hodin zvukového záznamu také několik desítek diapozitivních fotografií. Instalace je osobním propojením obojího a dává vzniknout fragmentu z „malých dějin“ Šumavy.