PŘÍLIV A ODLIV

NA LETNÉ - VSTUP ZDARMA!
délka představení: 30 min
jazykově bezbariérové

Tanečně hudební báseň o věčnosti i bezčasí.

Představení, které vzniká z improvizace – blízkým spojením hlasu a pohybu těla.

Žena bez zakotvení ponořená do ozvěn.
Zachytává proudění vody i vrstvení časů.
Dívá se do dáli i minulosti - prohlédá skrz vrstvy.
Vzpomínky, vznikání a zanikání.

O autorce:
Antonie Svobodová je tanečnice, která své projekty úzce spojuje s prostorem, v němž jsou realizovány – tančila v parcích, v galerii mezi obrazy, v muzeích, na ulicích a náměstích, na nádraží, na pláži… Pro její improvizované performance jsou podněty, jenž vycházejí z těchto přírodních, městských či kulturních prostředí, bytostně důležité, jakoby teprve díky nim získávaly plné právo na existenci, dostávaly smysl nebo přesněji plnily se jasným emocionálním obsahem. „V prázdné místnosti nemá cenu tančit,“ říká o svém tanci pod širým nebem Svobodová, “ale ve volném prostoru se dá reagovat také na vítr, zvuky, světlo, krajinu…“

www.divadlo.cz/antonie
podpořili: Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hl. m. Prahy

Akce se koná pod záštitou radního hlavního města Prahy Ing. Milana Richtera.