Muže květinou...úplně klidně

délka představení: min
jazykově bezbariérové
inscenační skupina GUM
dramaturgie: Adam Renč, David Pečírka
hlavní technik: Dědek
hrají: Perla Kotmelová, Patrik Vojtíšek
kostýmy: Eva Blahová
light design: Eva Blahová
pohybová spolupráce: Miřenka Čechová
režie: Adam Renč, David Pečírka
scéna: Eva Blahová

Poetický příběh režiséra-motýla a herečky-květiny, jimž zkoušení zcela nečekaně přeroste přes hlavu, je rozehrán pomocí tance, gestického herectví, light designu a výrazné hudební složky. Formou divadla na divadle nechává diváky nahlédnout do tíživého procesu tvorby inscenace. Základní inspirací pro představení je akční scénografie Evy Blahové, která tentokrát pracuje s principem scénického kostýmu-objektu, ve kterém tanečnice stahováním a uvolňováním smyčky oživuje květinu v překvapivých proměnách. Výraznou výtvarnou složku rozehrávají herecké akce s prvky nonverbálního a pohybového divadla.