WORKSHOP / KONKURZ S EVOU WEISSMANN / 27. - 30. 10. / 11:00 - 17:00

Pro profesionální tanečníky, hudebníky, zpěváky, performery
délka představení: min
jazykově bezbariérové
Eva Weissmann pracuje s fenoménem mezilidského konfliktu – jeho vznikem a cestou k jeho řešení. Kloubí tak divadelní performanci a politickou akci.
Dotýká se principu lidské komunikace a jejích aspektů.

Eva Weissmann představí způsoby, kterými lze hledat nový pohybový slovník pro jevištní práci. Používá Feldenkraisovu metodu, skrze kterou budou účastníci mít možnost prociťovat prostory těla a vytvářet skrze ně pohyb, zvuky a hlas. Vědomě využívá „chyb“ a nečekaných událostí nebo reakcí publika. Dále pracuje metodou „co je ve vzduchu“ - performeři a tanečníci vstupují do interakce s diváky, experimentují s principem otevřeného fóra jako prostoru, ve kterém je dovoleno vyjádření všech přítomných názorů a pocitů.

Z účastníků dílny budou vybráni čtyři umělci, kteří dostanou nabídku podílet se na představení Is Money Money spolu se skupinou WE ARE WE Ensamble ve dnech 3. a 4. listopadu na scéně divadla Alfred ve dvoře. Vybraní umělci by si měli od 31.10. do 4.11. vymezit čas na zkoušení a přípravu představení.

Uzávěrka přihlášek: 25. října

Více informací a přihlášky: tel. 233 382 433 nebo 775 186 460 nebo divadlo@alfredvedvore.cz

Cena: 1.200 CZK / 4 dny