VÝZVA PRO UMĚLCE / realizace nových projektů v roce 2006

délka představení: min
Divadlo Alfred ve dvoře nabídne v příštím roce opět umělcům a uměleckým skupinám podporu a prostor při realizaci autorských debutů a premiérových projektů nového divadla. Dramaturgie divadla podporuje odvážné, provokativní a přesahové projekty s důrazem na pohybové, fyzické a vizuální divadlo.

Projekty zasílejte, prosím, ve struktuře:

§ Popis projektu / umělecký záměr
§ CV umělce/tvůrčího týmu
§ Předpokládaný termín realizace / harmonogram
§ Rozpočet / finanční rozvaha
§ Proč se ucházíte o prostor k realizaci vašeho projektu právě v divadle Alfred ve dvoře ?

Termíny přihlášek na rok 2006:
§ 2.12. 2005

Kritéria výběru
§ žánrové zaměření projektu - podporujeme odvážné, provokativní, přesahové projekty s důrazem na pohybové, fyzické a vizuální divadlo

§ aktuálnost námětu/obsahu

§ u novátorských a experimentálních představení - vědomý přístup umělců
a aktivní reflexe vlastní tvorby

§ schopnost projektového týmu udržet další život představení i po premiéře

Výběr projektů

V roce 2006 poskytneme prostor k realizaci 7-mi přihlášeným projektům.

Z přihlášených projektů bude vybírat interdisciplinární poradní skupina – 3 osobností z různých uměleckých oborů ( výtvarné umění, hudba, literatura ). Na základě odborných komentářů této skupiny vedení divadla rozhodne o míře podpory jednotlivých projektů, nebo o případném zařazení/nezařazení projektu do programového plánu. Výsledky výběru projektů budou zájemcům oznámeny do 3.2.2006.

Pokud po schválení programového plánu nastanou prokazatelně vážné komplikace s realizací některého vybraného projektu, bude mít dramaturgyně divadla vyhrazeno kurátorské právo na pozdější změny v programu.

Přihlášky prosím zasílejte na program@alfredvedvore.cz,

nebo poštou na adresu MOTUS o.s., Šárka Havlíčková, Veverkova 28, 170 00 Praha 7.

Děkujeme a těšíme se na vaše projekty !