TANEC SMRTI

NA LETNÉ - VSTUP ZDARMA!
délka představení: 45 min
jazykově bezbariérové
Volali jsme smrt, aby přišel život. Ze semene vkládaného do hrobů klíčí další světy... Protančím se se svou smrtí životem…

Prvotní pobídkou ke vzniku tohoto představení byly zápisy z těžko postižitelných tanců – zjevení v kostelech z dob středověku. Další inspirační prameny jsou velmi různorodé. Vychází z chování zvířat v bezvýchodných situacích, rituálů přírodních národů, hledí do tváře beznadějné smrti v dobách nacismu a válek vůbec. Žije snovými představami i očišťujícími prožitky.

O autorce:
Antonie Svobodová je tanečnice, která své projekty úzce spojuje s prostorem, v němž jsou realizovány – tančila v parcích, v galerii mezi obrazy, v muzeích, na ulicích a náměstích, na nádraží, na pláži… Pro její improvizované performance jsou podněty, jenž vycházejí z těchto přírodních, městských či kulturních prostředí, bytostně důležité, jakoby teprve díky nim získávaly plné právo na existenci, dostávaly smysl nebo přesněji plnily se jasným emocionálním obsahem. „V prázdné místnosti nemá cenu tančit,“ říká o svém tanci pod širým nebem Svobodová, “ale ve volném prostoru se dá reagovat také na vítr, zvuky, světlo, krajinu…“

www.divadlo.cz/antonie
podpořili: Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hl. m. Prahy

Akce se koná pod záštitou radního hlavního města Prahy Ing. Milana Richtera.