SOUND MACHINE

délka představení: 0 min
multimediální performance
Soubor Drift patří k jednomu z nepozoruhodnějších fenoménů curyšské taneční scény. Jejich tvorba kombinuje triviální fyzický pohyb s vynikající taneční technikou. „Sound Machine“ je multi-mediální představení, které stírá hranice mezi koncertem, divadlem a tancem. Poetika představení je silně ovlivněna surrealismem, dadaismem a absurditou.