SKORO 3

Střídání / 15.-18. 5. 2007 / Profil maďarského uskupení současného tance L1 DanceLab
délka představení: 40 min
jazykově bezbariérové
“Zůstávám tvým dlužníkem a v poutech mě přivedou, hodí k tvým nohám a skopou v prachu a blátě. Budu tam ležet v bolestné rozkoši a žadonit o záchvěv tvých slabin – naposled.“

Troufalý a nepříjemný obraz vztahu. Toto představení je inspirováno povídkou, ve které se pravidelně schází žena a muž v hotelovém pokoji, aby zde praktikovali neobvyklé sexuální rituály. Po léta se takto setkávají, až jednoho dne se muž nedostaví a žena spáchá sebevraždu. Představení se spíše než syžetu původního příběhu snaží držet jeho struktury. Je plné intimity a balancuje na hranici, na níž se stýká život s uměním.

Po představení proběhne veřejná diskuse se členy L1 DanceLab.
Diskusi povede Olga Škochová, účast přislíbil i tanečník a choreograf Pierre Nadaud.
Jste srdečně zváni (nejen jako aktivní účastníci diskuse)!

pořádají:
Nová síť o.s., Motus o.s. a Spolek Richelieu - Spolek posluchačů, absolventů a přátel DAMU
podpořili: Ministry of Education and Culture, Budapest Theatre Fund, National Cultural Fund, Marland Ltd., Haba Hall Ltd., L1 INDEPENDENT DANCERS’ PARTNERSHIP