REVERENZ AN CONSTANTIA

délka představení: 60 min
Sólové představení zasvěcené tématům: trvalosti, zklidnění, odolnosti a trpělivosti. Původní inspirací projektu byly osudy žen, které se postavily proti systému, kultuře nebo patriarchálnímu stanovisku i přes riziko ohrožení vlastního života jako např. byly Johanka z Arku, Olympie de Gouges, Rosa Luxembourg, Petra Kelley a v neposlední řadě Gertruda Steinová. Představení tvoří tři tematické části, přičemž každá z nich využívá odlišné taneční, pohybové a jevištní prostředky. První část mísí prvky klasického baletu moderních tanečních technik a Feldenkraisovy metody. Druhá zvaná „Oltář těla“ je více výtvarnou instalací než tancem samotným. V poslední části autorka vytváří neobvyklé spojení, kombinuje texty a pohyb.
podpořili: Česko-německý fond budoucnosti, dm drogerie markt, s.r.o.