POETICKÉ OKO – MONOKL

délka představení: min
Pravidelná konfrontace pestrých literárních stylů a forem vystoupení, záblesků geniality i bezbranné grafomanie – to je kabaret Poetické oko, který se pod názvem MONOKL přestěhoval do ALFREDA.

Program prvního MONOKLU již tradičně zahájí osmiletá básnířka Emma, následována básnířkou bytostnou Radanou Šatánkou a nespoutaným Jimem. První třetinu básnického utkání ukončí procítěná a ironická hvězda Věra Dumková.
Ve druhé části budete mít naposledy možnost vidět a slyšet formaci neskutečného básnictví zvanou Ota Kars und Karpeles. Jejich rozloučení s adolescencí je těžko popsatelnou performancí se zvuky a texty, ve které se na jevišti potkávají tři slavní hudebníci s jedním naprostým hudebním a rytmickým diletantem.
Třetí třetina je věnována oblíbenému Hyde parku, kde může vystoupit každý. Vítěz – autor maximálně minutové básně na dané téma – obdrží hodnotný dar. V pauzách mezi jednotlivými vystoupeními zahraje Cyril Bábel. Celou akci provázejí v roli nezbedných moderátorů Sergej a Fouki.

www.otakars.cz