OD NULY

Střídání / 15.-18. 5. 2007 / Profil maďarského uskupení současného tance L1 DanceLab
délka představení: 50 min
jazykově bezbariérové
Je To hlučné, stále na útěku, neurvalé a často vulgární. A přece To může působit dojmem osamoceného, odříznutého, uzavřeného do sebe. I přes krutost, kterou má vepsánu ve tváři je To zranitelné. Je oděné v třpytivém pozlátku.
Ruce ani tvář nikdy nejsou tam, kde mají být: veškerou touhu ukrývá v nitru, žije však navenek.
Postavíme se na hlavu a s úsměvem se na To podíváme.
podpořili: L1 Independent Dancers’ Partnership, NKA, Cultural Committee of the
Budapest City General Assembly
mediální partner: Pesti Est Súgó
poděkování: László Keszég, Ádám Petri Lukács, Bence Járdány, Zsolt Nagy István,
Ildikó Lőkös