Live Art ve Velké Británii

přednáška
délka představení: min
Live Art je jedna z nejživějších a nejvlivnějších kreativních oblastí na současné britské kulturní scéně - je to výzkumná laboratoř, v níž umělci tvoří napříč žánry, přesahují souvislosti a místa; nacházejí nové umělecké modely, nový jazyk k vyjádření svých myšlenek, nové způsoby zapojení publika a nové strategie zasažení a ovlivnění veřejného života.

Lois Keidan z Live Art Development Agency London vystoupí s přednáškou o Live Artu ve velké Británii: jak a proč vůbec vznikl Live Art; řeč bude o různých metodách a přístupech, které tento termín dnes v Británii představuje. Přednáška bude doprovázena ukázkami uměleckých projektů pocházejících ze zdrojů studovny Live Art Development Agency London.

Live Art Development Agency London nabízí portfolio složené ze zdrojů, programů profesního rozvoje, projektů a iniciativ na podporu a rozvoj diskurzu a metod Live Artu nejen v Londýně a ve Velké Británii, ale i v mezinárodním měřítku. Agentura prosazuje strategickou spolupráci a vzájemný dialog s umělci a organizacemi z kulturního sektoru.
Více na www.thisisLiveArt.co.uk