LEDNOVÝ PROVOZ

délka představení: min
Divadlo Alfred ve dvoře v lednu nehraje.

Na únor pro Vás připravujeme kromě reprízy úspěšného představení Politoly a premiérového představení Už vím proč! také divadelní přehlídku Malá Inventura, která proběhne 22. – 26. 2. 2006 nejen v divadle Alfred ve dvoře.
Malá Inventura je přehlídkou experimentálního divadla. V rámci letošního programu budete moci zhlédnout reprízy nejlepších představení z minulé sezóny, mezi které dozajista patří Red Green Blue nové představení skupiny Handa Gote zabývající se tentokrát prací s interaktivním videem, Axolotl – laskavost kráčející ryby představení z festivalu Fiesta 05 / týden mexické divadelní tvorby, Politoly sociálně politický kabaret skupiny Stage Code a maskulinní show Už de! matapa.de.