IŠTAR

NA LETNÉ - VSTUP ZDARMA!
délka představení: 45 min
jazykově bezbariérové
Jako starověká Ištar sestupuje do podsvětí – propadá se i tančící duše do svého nitra, aby se znovuzrodila.

Tento multidisciplinární projekt zahrnuje tanečně divadelní prvky, živou hudební produkci a výtvarnou složku, pracující se scénickými objekty, vodou, ohněm a zemí.

Příběh je inspirovaný egyptským iniciačním mýtem. Vypráví o ženě, která opouští nebe a zemi, aby vstoupila do temnoty. Vyjadřuje nutnost boje o život, náročnou a naléhavou cestu za vytvořením svébytné osobnosti. Příběh vyzdvihuje potřebu přijetí odpovědnosti za své jednání a vypovídá o skryté vnitřní síle.

O autorce:
Antonie Svobodová je tanečnice, která své projekty úzce spojuje s prostorem, v němž jsou realizovány – tančila v parcích, v galerii mezi obrazy, v muzeích, na ulicích a náměstích, na nádraží, na pláži… Pro její improvizované performance jsou podněty, jenž vycházejí z těchto přírodních, městských či kulturních prostředí, bytostně důležité, jakoby teprve díky nim získávaly plné právo na existenci, dostávaly smysl nebo přesněji plnily se jasným emocionálním obsahem. „V prázdné místnosti nemá cenu tančit,“ říká o svém tanci pod širým nebem Svobodová, “ale ve volném prostoru se dá reagovat také na vítr, zvuky, světlo, krajinu…“

www.divadlo.cz/antonie
podpořili: Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hl. m. Prahy

Akce se koná pod záštitou radního hlavního města Prahy Ing. Milana Richtera.