IS MONEY MONEY

Představení vychází z dlouholetého uměleckého výzkumu Evy Weissmann,
v němž se zaměřila na mezilidský konflikt. Jako nástroje zkoumání jí posloužily tanec, literární dílo Gertrudy Steinové, živá i elektronická hudba a video. Prostřednictvím umělecké akce jsou rozkrývány principy vzniku konfliktu. Performeři a tanečníci pracují s tím, \'co je ve vzduchu\', vstupují do kontaktu s publikem, a tím otevírají prostor pro vyjádření všech přítomných názorů a pocitů. Vzniká tak ojedinělá situace, která se pohybuje na jemné hranici umění a terapie.
podpořili: Česko-německý fond budoucnosti, Spolková země Bádensko-Würtembersko, Město Freiburg, Landesverband Freier Theater, dm drogerie markt, s.r.o.