Filmová esej HOUBA

délka představení: min
HANDA GOTE research & development zahajuje práci na projektu HOUBA.

Režisér filmu Vít Janeček bude přítomen projekci a osobně ji uvede. Filmová esej Houba se na nejrůznějších příkladech poznávání hub a zkušeností s houbami snaží ukázat vztahy organismů s rostlinami, ale i s lidskou společností, v níž se houby stávají nejen potravou, ekologickou nadějí či motivací návštěvy lesa, ale také obrazem lidského myšlení. Ve filmu uvidíme režiséra Tomáše Vorla, filosofa Zdeňka Neubauera, mykologa Dr. Johna Dodda a další.

Film Víta Janečka s názvem Houba byl natočen v roce 2000. Můžeme se v něm setkat s několika originálními osobnostmi, které rovněž spojuje zájem o houbu jako složitý a zajímavý fenomén. Tento fenomén je ve filmu nahlížen z hlediska biologického, uměleckého i sociálního.

„Režisérovi a scénáristovi Vítu Janečkovi se tak podařilo dalece překročit obvyklé vnímání hub, jako lesních plodů předurčených ke sběru. Představil houbu jako fascinující organismus a zobrazil zvláštní podobnosti mezi houbou a chováním industriální společnosti.“
Radek Novák, www.ekolist.cz

VÍT JANEČEK (1970). Dokumentarista, filmový esejista, pedagog FAMU. Absolvent oboru filmová věda na FF UK a oboru Dokumentární tvorba na FAMU. V 90. letech pracoval jako dramaturg filmových projektů Experimentálního prostoru ROXY, Divadla Archa a jako kurátor historických restrospektiv na několika ročnících MFF Karlovy Vary. Dlouhodobě se zabývá filmovou teorií, dokumentárním filmem a interdisciplinárními vztahy mezi uměleckými obory a obory poznání. Spoluzaložil Centrum audiovizuálních studií FAMU, kde také působí.

http://www.houba.cz
HANDA GOTE research & development zahajuje práci na projektu HOUBA. Na podzim je plánována premiéra projektu, ve kterém divadelní skupina zkoumá z různých aspektů fenomén houby. Během přípravné fáze se skupina rozhodla otevřít některá inspirační setkání i pro široké publikum.

foto Tomáš Procházka foto Tomáš Procházka