DIALOGY a MASKY A TVÁŘE

Hmatokraj, Dialogy rukou, Pokus o dialog a videodokument
délka představení: 45 min
klauzurní práce 1. ročníku ateliéru klaunské scénické a filmové tvorby prof. Ctibora Turby; JAMU, Brno
Nejde v žádném případě o představení. Nabízíme demonstraci výsledků stáže „Základy pohybového herectví“. Jako na FAMU bývala legrační povinností studie „kapesníček“, my máme „studii rukou“. Nabízený triptych tvoří tyto studie rozšířené o vstupní rituál a práci filmaře a režiséra Petra Skaly.
Za výslednou práci jsem zodpovědný já. Tedy Turba. Ale neučím sám. A výsledek je ovlivněný i prací dalších pedagogů a jiných vlivů: Pavel Zatloukal, herec divadla Husa na provázku, Alena Dittrichová, poslední výhonek rostliny mimické tvorby, Jiří Vanýsek, filmový režisér, PhDr Jarmila Turbová, vyučující psychologii gestiky a mimiky, ale především svoboda myšlení studujících, jejich různorodý nákrok do světa umění, které upřednostňuje etiku před prolhaným světem obchodu se zábavou.