DIA DE LOS MUERTOS / DEN MRTVÝCH

probíhá mezi 17.00 a 19.00
délka představení: min
akce – instalace – performance
jazykově bezbariérové
Program Dne mrtvých:

- zdobení cukrových lebek
- ochutnávka svátečního pokrmu „Pan de Muerto“
- výklad jednotlivých atributů typického mexického oltáře
- dílna na výrobu domácích oltáříků
- výroba lampionů inspirovaná barevnými mexickými ubrousky „papel picados“
- taneční performance Antonie Svobodové Krvavý měsíc
- loutkové představení Příběh dědka Všudefouse divadelní jednotky Ta Kantýna Aničky Duchaňové


U starých Mexičanů nebyly život a smrt v takovém protikladu jako u nás. Život pokračoval ve smrti, a naopak zase smrt nebyla přirozeným ukončením života, ale jen jednou fází nekonečného koloběhu. Život, smrt i znovuzrození byly jen různými etapami vesmírného, neustále se opakujícího, procesu. Oslavy Dne mrtvých v Mexiku propojuje přesvědčení a víra, že kvalita vezdejšího života záleží do značné míry na našem chování k \"našim\" mrtvým.

Akce probíhá mezi 17:00 a 19:00 ve Stromovce poblíž Šlechtovy restaurace.
Akce se koná ve spolupráci s Mexickým velvyslanectvím v Praze a za přispění MČ Praha 7, pod záštitou pana radního Hl. m. Prahy Ing. Milana Richtera.
Děkujeme firmě Nuevo Progreso www.nuevoprogreso.cz