AUTOCONFESIÓN

Život je tajuplná hra, jedinou cestou jak zvítězit, je oddat se jí...
délka představení: min
fyzické divadlo
Vynikající mexické představení režiséra Rubéna Ortize je dovršením pětiletého sebevýzkumu herce Gerarda Trejoluny promítnutého do textů Petera Handkeho.
Toto dílo je zrozeno z nutkání mluvit o životě a jeho zapomenutých zákoutích. Originální španělské texty budou živě překládány během představení.
www.autoconfesion.com
Toto představení je součástí projektu FIESTA 05 TÝDEN MEXICKÉ DIVADELNÍ TVORBY.
Tento projekt je realizovaný ve spolupráci s Divadelním ústavem a za podpory Ministerstva kultury ČR a Hl. města Prahy v rámci projektu Sezóna českého divadla v Latinské Americe. Zvláštní poděkování Mexickému velvyslanectví v Praze.
Projekt dále podpořili:Národní rada pro kulturu a umění - Mexiko