ANIMACE KULTURY

délka představení: min
konference s mezinárodní účastí
Poslední část trojdílné veřejné rozpravy AUTOR MOTOR ANIMATOR na témata kulturního a art managementu, animace kultury a zkušeností regionálních NNO v ČR.

Záměrem celého diskusního projektu je otevřít dlouhodobou veřejnou debatu o tom, co je animace kultury, co je kulturní management, v jaké situaci jsou kulturní organizátoři v regionálních NNO, jaké jsou nároky kladené na kulturní managery, jaké je uplatňování absolventů oborů kulturního managementu v praxi.

Cílem projektu ANIMATOR je především podpora vysokoškolských studentů v realizaci projektů s přesahem mimo studijní povinnosti, podpora uplatňování studentů na pracovním trhu, propojování studia a praxe. Cílovou skupinou projektu jsou především studenti uměleckých nebo filosofických oborů vysokých škol, ale i stávající realizátoři kulturních aktivit, kteří mají zájem o diskusi se svými kolegy.

Zpracované záznamy diskusí, úvahy odborníků i studentů budou sebrány do sborníku, který bude příspěvkem k mapování současné kulturní situace v ČR.
Projekt realizuje Spolek Richelieu, Spolek posluchačů, absolventů a přátel DAMU v rámci mezinárodního projektu ANIMATOR iniciovaného Institutem polské kultury ve Varšavě za podpory evropského fondu Leonardo da Vinci. Dalšími partnery projektu jsou Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU, Divadlo DiSK, Divadlo Alfred ve dvoře a Motus o.s., Nová síť o.s., zahraničními partnery jsou Stowarzyszenie Katedra Kultury Varšava Polsko, the Public West Bromwich Velká Británie, Vytauto Didziojo Universitetas Kaunas Litva. www.culturalanimation.com