Novinky

PRONÁJEM / BABYLON (PREMIÉRA 1.6.)
30.04. 2018

 
Premiéra představení Babylon se koná v pátek 1.6. od 19h. Děti různých kultur předvedou představení o tom, jak letí čas, jak se svět obnovuje a jak lidé vzájemně komunikují.

Bylo to tak dávno, že už si nikdo nepamatuje, kdy se to vlastně stalo...Říká se, že v těch časech lidé mluvili stejným jazykem a všichni si navzájem rozuměli. Lidé po sobě chtěli zanechat vzpomínku na věky věků.

„Shromažďme se všichni a postavme vysokou věž!“, řekl jeden. „Postavíme si věž do nebe!“, řekli ostatní. Celé město vzniklo kolem hory, na které se stavěla věž. Město Babylon.

Bohovi se ale úmysl lidí nezalíbil. Nechtěl, aby se lidé dostali do nebe a poslal na zemi velikou bouřku. Dokud bouře zuřila, vítr odnášel všechna slova, která byli lidé zvyklí říkat jeden druhému.

Brzy však bouře utichla a lidé se znovu dali do práce. Zatím nevěděli, jaké neštěstí se jim přihodilo. Celým Babylonem se začala ozývat slova, která byla srozumitelná jen pro jedny a nesrozumitelná pro jiné. Lidé si přestali navzájem rozumět...

50 minut/ jazykově bezbariérové

Koncept a režie: Irina Sleptsova
Pohybová spolupráce: Irina Andreeva
Scénografická spolupráce: Yuko Takahashi
Zvukový design: Nikolaj Yakimov
Světlo: Elena Kudryavtseva
Kostýmy: Marina Mundryan
Fotografie: Fouda Hallaka

Podpořili /poděkování: InBáze z. s., hl. město Praha, Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha pól růstu ČR.
Představení bylo vytvořeno, nastudováno a uvedeno v rámci projektu „Komunitní centrum InBáze 2020“
(CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000240)
 

Zpět na seznam