Novinky

VÝZVA PRO UMĚLCE / REALIZACE NOVÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2018
15.05. 2017

 
Pro rok 2018 vyhlašuje Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, otevřenou výzvu na nové scénické projekty. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 23. 6. 2017.

Dramaturgie divadla je otevřena především projektům, které přesahují umělecké žánry, přistupují k jevištní tvorbě autorsky a/nebo definují nové směry, a to nejen v oblasti pohybového, vizuálního nebo fyzického divadla. Projekty mohou být uskutečněny v prostorách velkého i malého sálu divadla Alfred ve dvoře, případně na jiných místech na základě výběru tvůrců.

Tvůrci vybraných projektů získají časově omezenou možnost zkoušet v divadle Alfred ve dvoře s technickou a propagační podporou. Motus, z. s. neposkytuje finanční prostředky na vznik inscenace, ale platí umělcům profesionální honorář za každé výsledné uvedení. Realizaci/přípravu svých projektů si umělci financují samostatně. Divadlo Alfred ve dvoře rovněž nabízí konzultace s vybraným profesionálem v oblasti dramaturgie či produkce.

Otevřená výzva je klíčovým nástrojem aktuální dramaturgické linie Alfreda ve dvoře. Dramaturgie divadla se takto snaží provokovat uměleckou reflexi proměnlivého světa kolem nás. Prioritou programu divadla Alfred ve dvoře zůstává celospolečenský dialog s důrazem na experiment a inovátorství na pomezí jednotlivých žánrů.

Vyzýváme proto umělce, aby podali žádosti na projekty i se zřetelem k dosavadní produkci divadla Alfred ve dvoře. Pro přihlášení vašeho projektu, prosím, stáhněte a vyplňte tento formulář s ohledem na následující kritéria výběru:

• Inovativní dramaturgie a/nebo forma;
• Potenciál inspirovat diváky prostřednictvím nezávislé tvorby a nových forem);
• Potvrzení financování nebo vysoké pravděpodobnosti vlastního financování projektu z grantů, sponzorství nebo jiných zdrojů;
• Předchozí dramaturgická/výzkumná příprava;
• Vlastní produkční a osvětlovač (případně zvukař);
• Závazek k dlouhodobému nebo vícefázovému intenzivnímu zkoušení (vizte formulář) a časové dispozice realizačního týmu;
• Schopnost tvůrčího týmu pokračovat v uvádění představení i po premiéře;

Programový ředitel divadla Alfred ve dvoře Ewan McLaren bude k dispozici k hromadným konzultacím ve dvou termínech: 1. 6. 2017 a 19. 6. 2017 od 16h v prostorech Alfreda ve dvoře. (Fr. Křížka 36, Praha 7 Holešovice).

V roce 2018 poskytneme prostor k realizaci 2 až 4 přihlášeným projektům.
Projekty vybírá malá poradní skupina osobností z různých uměleckých oborů.

Výsledky budou zveřejněny na přelomu srpna a září.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: program@alfredvedvore.cz,
případně poštou na: MOTUS z. s., Ewan McLaren, programový ředitel, Veverkova 28, 170 00 Praha 7. Předmět e-mailu či poštovní obálku prosím nadepište OTEVŘENÁ VÝZVA 2018.
 

Zpět na seznam