Alfred Junior

Po několik let až do 6/2018 pořádal Motus pravidelné dětské divadelní studio Alfred Junior, určené dětem od 6 do 13 let (podmínkou bylo započetí školní docházky).

Děti zde měly možnost postupně vyzkoušet všechny aspekty divadelní práce - pohyb a choreografii, hudební doprovod, práci s hlasem i výtvarnou stránku, vytváření dramatické stavby - a rozvíjet tak svůj kreativní talent. Ve studiu děti čekala umělecká - dramatická činnost - vytváření divadelního příběhu. Pod vedením lektorů hledaly cesty k výstavbě příběhu na zvolené téma. Zkoumaly možnosti formy, dramaturgie, světelného designu, choreografie i hudby.

Studio bylo vedeno divadelníky, choreografy a výtvarnými umělci, kteří mají dlouholeté lektorské zkušenosti - Magdalenou Prouskovou, Doru Bouzkovou, Terezou Hradilkovou, Lukášem Bouzkem a Šimonem Janíčkem.Lektoři Studia Alfred Junior

Magdalena Koděrová-Prousková
Absolvovala studium scénografie na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU, půlroční pobyt na divadelní škole v holandském Utrechtu a studium oboru francouzština na FFUK v Praze. Spoluzaložila skupinu Ecru, se kterou se věnovala scénografii výtvarně-pohybových projektů, často umístěných v nedivadelních prostorách. V současnosti se zabývá více loutkovým divadlem. Jako lektor působí v Alfredu Junior od roku 2010.

Dora Bouzková
Absolventka hudebně-dramatického oddělení Pražské konzervatoře a DAMU-KALD (obor herectví), zakladatelka divadelní skupiny Loutky bez hranic, lektorka kreativních dílen (ČR, USA, Mexiko, Kuba, Německo)

Lukáš Bouzek
Absolvent DAMU-KALD (obor herectví), člen hudební skupiny Vobezdud, lektor kreativních dílen (ČR, Mexiko, Německo, Bulharsko)

Tereza Lenerová Hradilková
Absolovala konzervatoř Duncan Centre, vystudovala obory současný tanec a divadlo (mime theatre) na Theaterschool v Amsterdamu. V současné době žije v Praze a věnuje se tanci, výuce tance a choreografii a to jak v Čechách, tak v zahraničí. Momentálně vystupuje s Divadlem Bratří Formanů v těchto projektech pro děti: Čarokraj, Aladin a Jeníček a Mařenka.

Šimon Janíček
S Mamapapa o.s. se zúčastnil několika site-specific projektů. Člen výtvarné skupiny Ecru. Poslední roky se věnuje práci divadelního technika v divadle Alfred ve dvoře.