Alfred Junior

Motus již několik let pořádá pravidelné dětské divadelní studio Alfred Junior, určené dětem od 6 do 12 let (podmínkou je započetí školní docházky).

V letošním roce na podzim pokračujeme v kurzech rozšířených o starší skupinu dětí ve věku 11-13 let.

Zkoušky budou každé pondělí probíhat ve dvou skupinách podle věku:

6-10 let ( 14:30-16:00), sraz před každou hodinou je již v 14:15
11-13 let (16:30-18:00), sraz před každou hodinou je již v 16:15
Hodiny budou opět probíhat v interiéru divadla.

1. dnem zkoušky je 26. září 2016.

Děti zde mají možnost postupně vyzkoušet všechny aspekty divadelní práce - pohyb a choreografii, hudební doprovod, práci s hlasem i výtvarnou stránku, vytváření dramatické stavby - a rozvíjejí tak svůj kreativní talent.Ve studiu děti čeká umělecká - dramatická činnost - vytváření divadelního příběhu. Děti hledají pod vedením lektorů cesty k výstavbě příběhu na zvolené téma. Zkoumají možnosti formy, dramaturgie, světelného designu, choreografie i hudby.

Studio je vedeno divadelníky, choreografy a výtvarnými umělci, kteří mají dlouholeté lektorské zkušenosti - Magdalenou Prouskovou, Doru Bouzkovou, Terezou Hradilkovou, Lukášem Bouzkem a Šimonem Janíčkem. Alfred Junior probíhá od října do ledna a znovu od března do června, každé pondělí mimo státní svátky.

Uzávěrka přihlášek je v průběhu září.

Pro přihlášky dětí nebo další informace pište na:Lektoři Studia Alfred Junior

Magdalena Koděrová-Prousková
Absolvovala studium scénografie na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU, půlroční pobyt na divadelní škole v holandském Utrechtu a studium oboru francouzština na FFUK v Praze. Spoluzaložila skupinu Ecru, se kterou se věnovala scénografii výtvarně-pohybových projektů, často umístěných v nedivadelních prostorách. V současnosti se zabývá více loutkovým divadlem. Jako lektor působí v Alfredu Junior od roku 2010.

Dora Bouzková
Absolventka hudebně-dramatického oddělení Pražské konzervatoře a DAMU-KALD (obor herectví), zakladatelka divadelní skupiny Loutky bez hranic, lektorka kreativních dílen (ČR, USA, Mexiko, Kuba, Německo)

Lukáš Bouzek
Absolvent DAMU-KALD (obor herectví), člen hudební skupiny Vobezdud, lektor kreativních dílen (ČR, Mexiko, Německo, Bulharsko)

Tereza Lenerová Hradilková
Absolovala konzervatoř Duncan Centre, vystudovala obory současný tanec a divadlo (mime theatre) na Theaterschool v Amsterdamu. V současné době žije v Praze a věnuje se tanci, výuce tance a choreografii a to jak v Čechách, tak v zahraničí. Momentálně vystupuje s Divadlem Bratří Formanů v těchto projektech pro děti: Čarokraj, Aladin a Jeníček a Mařenka.

Šimon Janíček
S Mamapapa o.s. se zúčastnil několika site-specific projektů. Člen výtvarné skupiny Ecru. Poslední roky se věnuje práci divadelního technika v divadle Alfred ve dvoře.