Dramaturgie

Motus je otevřený nezávislým umělcům, kteří pracují nově a neotřele, na svět nazírají neobvyklým úhlem pohledu a svou tvorbou chtějí překvapovat. Hlavní část programu je realizována v divadle Alfred ve dvoře, Motus působí však i mimo jeho zdi. Rok co rok poskytuje svůj prostor i podporu až šesti novým projektům, které jsou vybírány na základě otevřené výzvy. Dva z nich vznikají v dlouhodobé tvůrčí rezidenci skýtající umělcům nadstandardní pracovní podmínky. Ve snaze jasněji definovat a zpřehlednit program divadla, se každý kalendářní rok nese v duchu nějakého konkrétního tematického okruhu:

Rok 2011 byl rokem dětství, dospívání a/nebo rodiny.

Rok 2012 byl věnován projektům souvisejícím s tématem světa přírodního a/nebo světa politického.

Rok 2013 je věnován projektům, které se týkají témat stáří, smrti a/nebo paměti.

V roce 2014 uvítáme především projekty spojené s tématem identita (osobní, národní, kulturní, atd.).

Další aktivity:

Kromě toho, že Motus pomáhá vytvářet a prezentovat nová představení, projekty a další umělecké počiny z oblasti živého umění, prezentuje i vybrané projekty z jiných regionálních měst České republiky, stejně jako projekty s mezinárodním přesahem. Pořádá rovněž diskuze, workshopy a řadu mimodivadelních aktivit souvisejících a korespondujících s obecným kulturním rozvojem v otevřené, demokratické společnosti.

 • Hostování vybraných mimopražských / zahraničních projektů
  Motus pravidelně uvádí výjimečné projekty mimopražských či zahraničních souborů. Naším hlavním dlouhodobým záměrem je systematicky posilovat a prohlubovat spolupráci s umělci i produkcemi zejména z dalších post- komunistických zemí.

 • Projekty ve veřejném prostoru
  Každoročně zrealizuje alespoň jeden projekt "mimo divadlo", například již tradiční Mexické dušičky v parku Stromovka, zásadní ve svém přesahu a spojitosti s bezprostředním okolím. Motus byl také spoluiniciátorem projektu Den bez aut o.s. Auto*Mat, pravidelně se účastní městské sousedské slavnosti Zažít město jinak a od roku 2013 v ulici Františka Křížka spoluorganizuje jeho jarní variantu s názvem Františkovy lásky.

 • Práce pro děti a dětské práce Motus se cíleně věnuje tvorbě pro děti a mládež, stejně jako podporuje i jejich vlastní tvorbu.
  V dopoledních hodinách pořádá rozličná divadelní představení speciálně pro mateřské školky, základní a střední školy.
  Pravidelně poskytuje prostor občanskému sdružení Divadelta, které pořádá mj. představení pro žáky a studenty. Ve své tvorbě využívá konfliktního divadelního příběhu, který zrcadlí aktuální otázky a problémy a aktivního přístupu diváků k jejich zodpovězení a rozřešení.
  Provozuje oblíbené divadelní studio Alfred Junior, celoroční kurz autorského divadla pro děti ve věkové kategorii 6-12 let.